miller parole Amarna

Amarna miller parole

Andianne lä, e la- verenlo spacciatamentej låt oss gå derhän och vi skola snart tvätta honom. Åtskiljande pronominer äro de som antyda ett föremåls olikhet med ett annat; de äro uti italienskan h-e, nemligen: Come puoi tunto in méj se nol consénto? Amarna miller parole vistades i Florens rätt många år.

#Amarna miller parole